Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassan kategorisering av personer med psykisk ohälsa.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3
  • Föreläsare: Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Obligatorisk föranmälan via e-post eller telefon

Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk problematik ofta hamnar mellan stolarna och det verkar ibland som att det finns en diskrepans mellan patienternas behov och Försäkringskassans beslut. Under föredraget berättar Maricel om sin forskning där hon tittat närmare på vad förklaringen till detta kan vara.