Märta Nasvelldagen

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gunnesalen, Psykiatrins hus, ing 10 Akademiska sjukhuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Ann-Charlotte Fält
  • Telefon: 018-471 4771
  • Föreläsning

Märta Nasvell dagen har i år tema Psykiskt trauma: Från begrepp till behandling

16.00 Huset öppnar för allmänheten

16.30 – 16.40 Introduktion

Mimmie Willebrand, professor, psykolog

Gunilla Svedström, verksamhetschef

Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

16.40 -17.05 Vad är psykiskt trauma?

Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

17.10 – 17.25 Katastrofpsykiatrisk forskning i Uppsala under de senaste decennierna

Tom Lundin, professor emeritus

17.30 – 17.45 Psykiatriska diagnoser relaterade till stress och trauma

Kristina Bondjers, doktorand, psykolog

17.50 – 18.15 Paus – Kören Cikada sjunger under ledning av Ingela Linde

18.15 – 18.40 Det finns hopp! Behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna

Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

Jens Karström, psykolog

18.45 – 19.10 Forskning pågår! Inblick i fyra aktuella projekt:

Självhjälp via mobilen: Dagliga variationer i copingstrategier och hälsa

Ida Hensler, doktorand, psykolog

Mobilapp för svåra sorgereaktioner

Josefin Sveen, docent i medicinsk psykologi

Ilska hos traumatiserade ungdomar

Johan Isaksson, docent, psykolog

Borderline personlighetssyndrom hos unga vuxna: diagnostisk process, utvecklingsvägar och samsjuklighet

Ioannis Kouros, doktorand, specialistläkare

19.15 – 19.30 Paneldiskussion: Hur ser psykotraumatologins framtid  ut - kunskapsläge och vård?

Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Sultan Kayhan, riksdagsledamot

Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

19.35 Avslutningsord

*

Vi informerar om verksamheten i Psykiatrins hus samt Brukarorganisationernas arbete.

Pågående forskning visas i en utställning av våra doktorander.

Café Kannan har öppet.

Arrangör: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Uppsala län