Using Hidden Markov Models to Beat OMXS30

  • Datum: –15.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Malin Varenius
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium