Samtal om uppdragsutbildning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Plats meddelas senare Plats meddelas senare
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för uppdragsutbildning
  • Kontaktperson: Linda Isacsson
  • Telefon: 018-471 7474
  • Workshop

Enheten för uppdragsutbildning vill bidra till att alla inom UU som arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning kan utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Vi på enheten för uppdragsutbildning vill bidra till att alla inom UU som arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. Vi bjuder därför in prefekter, lärare och andra vid institutioner och centrumbildningar inom UU till en träff..

Frågor vi diskuterar under mötet:
• På vilket sätt kan uppdragsutbildning berika forskning och grundutbildning?
• Vilka incitament finns att engagera sig i uppdragsutbildning?
• Vilka utmaningar finns?
• Vilket stöd behövs och vilket stöd finns att få?

Välkomna!