Att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck bland unga

  • Datum: –16.00
  • Plats: Söderhamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Helen Dahlblom
  • Temadag

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en dag som syftar till att stärka arbetet för att tidigt upptäcka barn och unga som blir eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: Socialtjänsthandläggare vid barn och ungdom, kuratorer och barnmorskor vid ungdomsmottagningar, personal inom skolan.

Mer information på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats (öppnas i nytt fönster)