Uppstartsdagar för En kommun fri från våld

  • Datum:
  • Plats: Oskarshamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och MÄN
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Temadag

Länsstyrelsen Kalmar län bjuder tillsammans med organisationen MÄN in till två uppstartsdagar för initiativet En kommun fri från våld.

Initiativet syftar till att verka för ett lokalt förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt våld. Insatsen ska bidra till en kunskapsökning kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande arbete i kommuner kan byggas upp.

Inbjudan riktar sig till representanter från de deltagande kommunerna Högsby, Kalmar, Oskarshamn och Torsås.

Mer information och anmäl på Länsstyrelsen Kalmars webbplats (öppnas i nytt fönster)