Att upptäcka och fråga om våld, Kalmar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Temadag

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet hälsar dig välkommen till en kompetenshöjande dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor i Kalmar den 3 april. Dagen hålls även i Västervik den 2 april.

Målgrupp är du som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats (öppnas i nytt fönster)