Utbildningsdagar om våld mot personer med funktionsvariation och mot äldre

  • Datum:
  • Plats: Örnsköldsvik eller Sundsvall
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Kontaktperson: Hannah Kejerhag Oldenmark
  • Utbildning

Välkommen till en dag om våld mot personer med funktionsvariation och våld mot äldre. Utbildningsdagarna kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsvariationer är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem.

Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande.

Karin Torgny kommer att föreläsa om våld mot personer, särskilt kvinnor, med funktionsvariationer. Under dagen presenteras baskunskap om våld i nära relationer samt två projekt, Nätkoll och Bildsamt, med fokus att upptäcka och hantera våld i mötet med personer med funktionsvariationer. 

Britt-Inger Saveman kommer att föreläsa om våld mot äldre. Hon beskriver vad våld mot äldre innebär och hur det kan se ut om det sker hemma, på ett boende eller utomhus. 

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats (öppnas i nytt fönster)