Vad är ekonomiskt våld och hur kan vi motverka det?

I syfte att öka kunskapen om ekonomiskt våld bjuder Länsstyrelsen Västmanland in till ett seminarium.

Det är viktigt att utsatta för ekonomiskt våld blir medvetna om hur våldet ser ut och vilka möjligheter de har att ta tillbaka kontrollen över sin ekonomiska situation. Genom att utbilda yrkesverksamma som möter individer utsatta för ekonomiskt våld ökar vi möjligheten att hjälpa de utsatta. Seminariet utgår ifrån ett metodstöd om ekonomiskt våld och ger en bild av hur det ekonomiska våldet ser ut och vilka juridiska regler som styr våra rättigheter och skyldigheter i en parrelation. 

Läs mer på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats (öppnas i nytt fönster)