Utbildning: Motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Varför kan MI vara hjälpsamt för att öka motivationen till förändring vid våld i nära relationer?

I en relation där psykiskt eller fysiskt våld förekommer är det vanligt med ambivalenta känslor gentemot partnern. MI har utvecklat ett förhållningssätt och verktyg för att öka klientens motivation och förebygga och hantera dennes motstånd mot en förändring. Metoden rymmer särskilda verktyg för att hjälpa en klient att utforska och komma förbi sin ambivalens.

Syftet med utbildningsdagen är att ge färdigheter i motiverande samtal i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats (öppnas i nytt fönster)