Simon Rosenqvist – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Disputationen sker via Zoom (ID 790 550 380). Seminariet visas också publikt via projektor i Eng2–1024.
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Disputation

Simon Rosenqvist försvarar sin avhandling Hedonistic Act Utilitarianism: Action Guidance and Moral Intuitions. Opponent är Ben Eggleston, University of Kansas. Abstract, fulltext och mer information i DiVA.

Disputationen sker via Zoom. Anslut dig via den här länken, eller via mötets ID 790 550 380. Seminariet visas också publikt via projektor i Eng2–1024.

Simon Rosenqvist – Disputation