Johan Boberg – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Disputation

Johan Boberg försvarar sin avhandling Scientifically Minded: Science, the Subject and Kant’s Critical Philosophy. Opponent är Thomas Sturm, Associate Professor, Autonomous University of Barcelona.


Abstract och mer information i DiVA

Johan Boberg – Disputation