Sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik /NSFL 16)

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samt Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Oscar Björk
  • Konferens

Välkommen till Sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik som arrangeras av Uppsala universitet. Temat för konferensen är SFL i bekanta och nya landskap. Vi hoppas att temat kommer att inspirera till presentationer och diskussioner som både riktar blicken mot den forskning som bedrivits inom fältet och öppnar upp för nydanande perspektiv på olika sociala praktiker.