Disputation Susanne Lundesjö Kvart

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzeliussalen, 10:K102 samt via videolänk i Zoom
  • Doktorand: Susanne Lundesjö Kvart
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Disputation

Disputation i pedagogik

Susanne Lundesjö Kvart disputerar i pedagogik med avhandlingen: Konsten att undervisa ryttare - en studie om ridlärares pedagogiska praktik. 
För att få del av alla delstudier, kontakta Susanne på epost: susanne.lundesjo-kvart@slu.se

Huvudhandledare: Helen Melander Bowden
Biträdande handledare: Anna Bergh

Opponent: Biträdande professor Daniel Persson Thunqvist, Linköpings universitet.

Betygsnämnd: Susanna Hedenborg, Malmö universitet, Marie Tanner, Karlstads universitet, Andreas Bergh, Uppsala universitet.

Följ disputationen online
Disputationen kommer att kunna följas online i e-mötesverktyget Zoom. Länk publiceras här senast den 24 april kl. 12.30.

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download. De som planerar att delta via länk kan få tillsänt en åhörarkopia av avhandlingen per post, kontakta i så fall Susanne på epostadressen ovan. Vill du med säkerhet hinna få avhandlingen till disputationen så hör av dig senast 15 april.