En kognitiv lingvist möter Baudelaire. Erfarenheter av ett försök att översätta Les Fleurs du mal

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Nils B. Thelin
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap, Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein, Hans Kronning
  • Seminarium

GÄSTFÖRELÄSNING
Nils B. THELIN (prof. em., Uppsala universitet)
En kognitiv lingvist möter Baudelaire. Erfarenheter av ett försök att översätta Les Fleurs du mal

Seminariet behandlar de för en översättning relevanta olikheterna mellan de franska och svenska ordens form och innehåll, dvs. deras morfologiska struktur och semantiska innehåll. Det påvisar diskrepanserna mellan de två språkens parallella semantiska fält. Hur tolka till exempel mal i diktverkets titel och övriga förekomster? Andra problem som tas upp är metaforen, ”poetisk” ordföljd och syftningsproblem. Uppmärksamhet ägnas vidare den poetiska lingvistikens roll för förståelsen av sambandet mellan semantiskt och tematiskt innehåll. I fråga om den poetiska formens gestaltning redogöres för olikheterna i ord-struktur och accent, för franskans jambiska versmått i svensk dräkt samt för valet mellan rim och ett mer troget uttryck för diktarjagets värld av tankar och känslor.

Ordförande: Hans Kronning [språk: svenska med möjlighet att ställa frågor på franska]