Tyck till om Utvecklingsplan 2050 – Uppsala universitet för framtiden

Hur ska universitetet se ut år 2050?
Hur bidrar Uppsala universitet till den hållbara staden som alla trivs och vill leva i?
Träffa representanter för projektet och ge dina synpunkter.

Hur ska universitetet se ut år 2050?

Vilka byggnader behöver universitetet, vilka mötesplatser?

Hur bidrar Uppsala universitet till den hållbara staden som alla trivs och vill leva i?

Det är frågor som projektet Utvecklingsplan 2050 jobbar med.

Kom och tyck till om universitetets framtida fysiska utveckling.

Representanter från projektet finns plats för att ta del av dina synpunkter och idéer. 

Tyck till om Utvecklingsplan 2050 – Uppsala universitet för framtiden