INSTÄLLT: Energisystem för ett tryggt och hållbart samhälle

  • Datum: –13.00
  • Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 in Uppsala Science Park
  • Arrangör: Ångström Materials Academy (ÅMA) och partnerskapet NCC-Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Ernesto Gutiérrez
  • Temadag

Ångström Materials Academy (ÅMA) och partnerskapet NCC-Uppsala universitet bjuder in till en temadag om förnybara energisystem med fokus på olika aktörers perspektiv och samverkan för en hållbar samhällsutveckling. Medverkar gör akademiska forskare inom hållbara energisystem och representanter från industri, myndigheter och andra offentliga aktörer.

Energisystem är en nyckelfaktor för att nå ett hållbart samhälle. Men ett förnybart energisystem har helt andra egenskaper än det system vi varit vana vid. Det kommer att förändra hur vi producerar, distribuerar, lagrar och använder energi.

För att en övergång till ett hållbart energisystem ska fungera krävs en helhetssyn. Samtidigt är energisystem en komplex sammanläkning av en mängd av aktörer. Dess utveckling påverkas av ny teknik, regelverk, samhällsplanering samt företagsstrategier längs värdekedjan. Därför behövs dialog mellan olika delar av energisystemet för att skapa ömsesidig förståelse och bilda bättre förutsättningar för dess utveckling.

Under denna dag bidrar både akademiska forskare och externa aktörer från olika sektorer med inspel på temat. En central del är också diskussioner med utgångspunkt i aktuella utmaningar. Dagen avslutas med lunch.

Utöver forskare inom hållbara energisystem från Uppsala universitet medverkar representanter från följande företag, organisationer och myndigheter:

ABB Power Grids, Energimyndigheten, Fortum, Naturvårdsverket NCC, Power Circle, Region Uppsala, RISE, Sandvik Coromant, Sandvik Materials Technology, Scania, Skanska, STUNS, SWECO, Uppsala Kommun, Vattenfall, Volvo Car Corporation, Volvo Construction Equipment och WSP.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Ernesto Gutiérrez, samverkansledare på UU Innovation

Ångström Materials Academy (ÅMA) vid Uppsala universitet – en samverkansplattform mellan akademiska forskare och industriella företag för forsknings- och utvecklingssamarbete inom materialvetenskap.

Partnerskapet NCC – Uppsala universitet – en långsiktig överenskommelse om samarbete kring forskning och utbildning mellan partnerna med fokus på hållbar utveckling, digitalisering och innovation.