Kunskapsdag inom föräldraskapsstöd och hedersrelaterat våld

  • Datum: –16.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Katarina Tümer
  • Temadag

Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck inom familjen?

Syftet: Bidra till kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Hur vi kan informera om/ha dialog kring detta ämne i insatser gällande föräldraskapsstöd till denna målgrupp samt lärande exempel från verksamheter.

Målgrupp: Personer som i sin tjänsteutövning möter föräldrar t ex i skolan, på BVC, familjecentraler, kommunens verksamheter mm.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbplats