Boostingdag: att införa FREDA kortfrågor på din arbetsplats

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Temadag

Välkommen till en boostingdag där syftet är att följa upp arbetet med implementering av verktyget FREDA kortfrågor samt få påfyllnad för det fortsatta lokala utvecklingsarbetet.

Målgrupp: Du som deltog i workshop om FREDA kortfrågor 29 maj 2019 samt du som arbetar med FREDA kortfrågor på din arbetsplats.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats