Temadag om hur vi möter och behandlar utövare av våld/sexköpare

  • Datum: –15.15
  • Plats: Umeå
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Kontaktperson: Sara Moberg
  • Temadag

Temadagen är ett arrangemang inom ramen för norrlänens samarbete rörande prostitution och människohandel.

Målgrupp: Verksamhetsledare, chefer och personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som kan komma i kontakt med/som i sitt arbete möter utövare av våld/sexköpare.

Läs mer på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats