Psykisk ohälsa och ungas utsatthet för våld och trakasserier

  • Datum: –15.00
  • Plats: Härnösand
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.
  • Kontaktperson: Patrik Gunnarsson
  • Temadag

Välkommen till en kunskapsdag om ungdomars psykiska ohälsa och deras utsatthet för våld och trakasserier.

Tillsammans med Mittuniversitetet, Region Västernorrland, Kommunförbundet samt Länsstyrelsen bjuder vi in till en kunskapsdag om ungdomars psykiska ohälsa och deras utsattheten för våld och trakasserier. Under dagen kommer ni att få lyssna till ett flertal intressanta föreläsare från Mittuniversitetet. Flera föreläsningar kommer att återspegla de ungas röster.

Läs mer på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats