När det inte räcker – En dag om våldsutsatthet och beroende

  • Datum: –15.30
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland m.fl.
  • Kontaktperson: Shora Zamani
  • Temadag

Majoriteten av kvinnor med beroendeproblematik har varit utsatta för olika former av våld och trauman, många lider av PTSD till följd av det våld de utsatts för. Det går därför inte att bortse från att de flesta kvinnor i beroende behöver mötas upp i sin våldsutsatthet, både i ett akut skede men också i ett långsiktigt perspektiv.

Till det krävs kunskap om kopplingen mellan våldets konsekvenser och beroende, men även att hitta fungerande samarbetsvägar mellan involverade parter.

För att lyfta dessa extra utsatta brottsoffer och sätta strålkastarljuset på hur viktig problematiken är har Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Polisregion Öst och Linköpings Stadsmission gått samman. Under en dag med föreläsningar och workshops visas goda exempel om vikten av kunskap och rätt stöd.

Dagen riktar sig i första hand till chefer, samordnare eller andra personer med utvecklings- och samordningsroller. Handläggare i mån av plats.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats