Uppsala universitet för framtiden

Hur ska universitetet se ut år 2050?

Hur bidrar vi till den hållbara staden som alla trivs och vill leva i? Vilka byggnader behöver vi, vilka mötesplatser?

Det är frågor som projektet Utvecklingsplan 2050 jobbar med.

Kom och tyck till om universitetets framtida fysiska utveckling.

Representanter från projektet finns plats för att ta del av dina synpunkter och idéer.

Vi ses!

Uppsala universitet för framtiden