(FLYTTAT) Kasper Kristensen, Erik Hallstensson och Olle Uppenberg, UU

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng4-0019
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi – Heldagsseminarium

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

10.00-11:30: Kasper Kristensen, Uppsala universitet: "Spinoza's Philosophical Vision and the Cultura animi Tradition"

Lunch i Engaging Vulnerability-programmets lunchrum

12:45-14:15: Erik Hallstensson, Uppsala universitet: "Epistemic 'Elements' in Reasonable Liberalism"

14:30-16:00: Olle Uppenberg, Uppsala universitet: "Gymnasiefilosofins historia. En introduktion"