(FRAMSKJUTET) Leyla Belle Drake: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Engaging Vulnerability-programmet
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, Mats Hyvönen
  • Seminarium

Högre seminariet och Engaging Vulnerability-seminariet

(OBS! Framskjutet, nytt datum meddelas senare)

Leyla Belle Drake, Uppala universitet, lägger fram ett kapitel ur sin avhandling om Russelltribunalen

Underlag på engelska, diskussion på engelska/svenska


OBS!
Under hösten kommer seminarierna där annat ej anges att som vanligt hållas i Rausingrummet. På grund av pandemin kommer antalet deltagare på plats att begränsas till 15 medan övriga får delta via zoom. Detta kräver föranmälan, som skickas till Sebastian Hanold, sebastian.hanold@idehist.uu.se. Sebastian meddelar de 15 första som anmäler sig att de kan delta på plats. De som föranmält sig men inte får något sådant meddelande deltar via zoom.