Viktimologisk forskarkonferens 2020, Stockholm

  • Datum: –16.15
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Fredrik Selin
  • Konferens

Den 5 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en viktimologisk forskarkonferens. Konferensen är en mötesplats för forskare på lägst doktorandnivå som vill presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

2020 års forskarkonferens genomförs den 5 november. Under konferensen kommer tre talare att ge sin bild av forskares utsatthet för hot och hat. Måns Svensson, docent på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, kommer att tala om hur hot och hat kan försvaga demokratin. David Brax, senior utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, talar därefter om en studie om forskares utsatthet för hat och hot. Avslutningstalare är Daniel Godman, nationell samordnare Grundläggande fri- och rättigheter på Polismyndigheten. Han kommer att presentera polisens arbete mot demokratibrott.

Läs mer och anmäl dig på Brottsoffermyndighetens webbplats