Information zoom-meeting at Dept of Neuroscience

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Information by Finn Hallböök, Head of Department and presentation with Anna Rosted Punga, Professor Clinical Neurophysiology
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Internt