NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1: Bekanta dig med NVivo och börja koda din data

  • Datum: –15.30
  • Plats: Zoom Online
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Workshop

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med NVivo, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod.

Steg 1 har följande innehåll:

* Kort introduktion till NVivo och QDA

* Importera och organisera din data

* Klassificera data genom att använda cases och klassifikationsscheman

* Skapa och hantera noder

* Koda din data

Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows.

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, går det bra att kontakta biblioteket för att boka ett anpassat tillfälle för forskare anslutna till projektet.

Till anmälan