Västmanlands årliga Barnrättsdag

  • Datum: –16.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanlands län
  • Kontaktperson: Linda Falk
  • Temadag

Barnrättsdagen 2020 syftar till att ge dig som möter barn i ditt vardagliga arbete praktiska verktyg för att hjälpa barn i utsatta situationer. Under dagen kommer du att få flera verktyg presenterade som berör områden såsom jämställdhet, våld, integration och psykisk ohälsa.

Sedan 1 januari i år är Barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att barns rättigheter har stärkts ytterligare och de som arbetar med barn får ett skarpare juridiskt verktyg.

Men hur kan vi som möter barn i vår vardag i skola, förskola, socialtjänst, hälso- och sjukvården, föreningslivet mm. bidra till att stärka barns rättigheter?

Vår förhoppning är att bidra med inspiration som hjälper er att utveckla ert arbete med att stärka barn.

Målgrupp: Yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter barn och unga i Västmanlands län. 

Mer information om barnrättsdagen på Västmanlands läns webbplats