Disputation i didaktik: Anna Günther-Hanssen

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Betty Petterssonsalen, Blåsenhus
  • Doktorand: Anna Günther-Hanssen
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Anna Günther-Hanssen disputerar i didaktik med avhandlingen:
Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan.

Länk till Diva: kommer

Huvudhandledare: Anna Danielsson
Biträdande handledare: Anna Jobér

Opponent: Docent Bodil Sundberg, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet

Betygsnämnd:
Docent Anna Merete Otterstad, Institutt for barnehagelærerutdanning, Oslo Metropolitan University
Docent Karin Hjälmeskog, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Docent Christian Eidevald, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet