Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Evelina Liliequist, Umeå Universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Vilken betydelse den digitala utvecklingen har haft för hbtq-personer? Hur hänger digitala och geografiska rum ihop och hur påverkar de varandra?

Evelina Liliequist disputerade i etnologi 24 april 2020 vid Umeå universitet. Hon är numera anställd som förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet.

Evelina Liliequists avhandling undersöker vilken betydelse den digitala utvecklingen har haft för hbtq-personer, med norra Sverige som utgångspunkt. I avhandlingen ges empiriska exempel på hur användningen av digitala miljöer upprättar betydelsefulla förbindelser mellan människor och rum, både digitalt och geografiskt. Ett centralt resultat i avhandlingen är att internetanvändningen handlar om mer än bara nätet i sig – vad som först skulle handla uteslutande om digitala miljöer kom ganska snabbt att handla om hur digitala och geografiska rum hänger ihop och påverkar varandra. Därtill har även den digitala teknologins agens, i form av vad den möjliggör, begränsar, uppmuntrar till osv., betydelse för hur olika digitala miljöer används och den betydelse dessa rum tillskrivs. Digitala, geografiska, mänskliga och icke-mänskliga relationer och normsystem har alla således betydelse för i vilka riktningar queera orienteringar sker, och vilka riktningar som ens är möjliga att föreställa sig.  

Avhandling: Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar (Liliequist 2020)

Välkommen till queerseminariet: Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. via zoom; 16.15-18.00. Anmäl dig till seminariet >>

 

PROGRAM HT2020
Centrum för genusvetenskap anordnar öppna queerseminarier för alla som är intresserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

5 OKTOBER
Death at the End of the Rainbow: Rethinking Queer Kinship, Rituals of Remembrance and the Finnish Culture of Death
Varpu Alasuutari, University of Turku

2 NOVEMBER
Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera förbindelser
Evelina Liliequist, Umeå Universitet

7 DECEMBER
Trans and Sex Change in Contemporary Iran:A Socio-legal Study of Gendered Policies and Practices
Zara Saeidzadeh, Örebro Universitet