Digitalt frukostseminarium: Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra?

Sambandet mellan koncentrationen av låginkomstintagare och vissa minoritetsgrupper har förstärkts i Sverige efter 1990 och skapat bostadsområden som i politik och media benämns ”invandrartäta”, ”utsatta” eller ”utanförskapsområden”. Forskare från IBF diskuterar hur politik och planering kan utvecklas för att minska segregationen och öka integrationen.

Zoom-länk publiceras inför seminariet