Utställning: Alvaro Campo - Time Observatory (Del 1)

  • Datum:
  • Plats: Uppsala konstmuseum
  • Föreläsare: Isak Stoddard
  • Webbsida
  • Arrangör: Arrangör: Uppsala konstmuseum, Gustavianum, SLU och Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kontaktperson: Rebecka Wigh Abrahamsson
  • Kulturevenemang

I samarbete med Gustavianum, Uppsalas universitetsmuseum har Alvaro Campos konstnärliga undersökningar av begreppet tid lett vidare till fyra intervjuer som filmats och klippts av konstnären och nu visas i utställningen.

Om klocktid soltid och förändring 
Efter en vår av social distansering är frågan vad tid egentligen är ovanligt relevant. För somliga har tiden stannat av i strukturlöshet och monotoni, medan andra bedriver en intensiv kamp mot smittspridning och dess effekter. Klocktiden, som blev styrande med den industriella revolutionen, som ofta höjer arbetspulsen, men även ger stabilitet, är inte närvarande på samma sätt. Istället har vårens lövsprickning, fågelkvitter och vädrets skiftningar tydligare registrerats av många. Samtidigt medför denna förhöjda livskänsla en vetskap att livet för många andra är mycket skört just nu.

Isak Stoddard, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling vid Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet, resonerar kring olika uppfattningar av tid i relation till den biofysiska och existentiella klimatkris vi nu lever med. Den linjära tiden, vid sidan av den cykliska, fyller här en funktion som betonar den stora accelerationen - hur användandet av fossila bränslen, på sätt och vis vänt ut och in på jordens skal. Här möts olika tidskalor - den horisontella, irreversibla och den vertikala, även kallad ”deep time” i en skärningspunkt.

https://physics.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=54504