Högre sem: Göran Ulväng: ”Att konservera godsen vid släkten: Fideikommiss i Sverige 1643-2020

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412 (max antal 20 pers, information om anmälan meddelas senare)
  • Föreläsare: Göran Ulväng
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Orsi Husz
  • Seminarium