Pentekostalism på 2020-talet

  • Datum: –16.00
  • Plats: ALT Campus Örebro
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Kontaktperson: Torbjörn Aronsson
  • Seminarium

Slutseminarium om artiklar till en antologi med samma namn.

Seminarieserie i samarbete med Institutet för Pentekostala Studier.

Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

Ytterligare information