Webinar: Pentekostal ecklesiologi i förändring

  • Datum: –16.00
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Torbjörn A, Ulrik J och Magnus W lägger fram texter till en antologi om Pentekostal Ecklesiologi i Sverige.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Kontaktperson: Torbjörn Aronsson
  • Seminarium

Seminarieserie i samarbete med Institutet för Pentekostala Studier.

Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

Ytterligare information