Teoretisk och praktisk filosofi – Samseminarium Uppsala och Stockholms universitet

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Matti Eklund eller Folke Tersman för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund, Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi och Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Dag och tid)

Mer information meddelas senare