Nikolaj Pedersen, UIC, Yonsei University

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Matti Eklund för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Nikolaj Pedersen, UIC, Yonsei University: ämne meddelas senare