Gregory Currie, University of York

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Irene Martinez eller Matti Eklund för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Irene Martinez Marin, Matti Eklund
  • Seminarium

Samseminarium – Högre seminariet i estetik och Högre seminariet i teoretisk filosofi

Gregory Currie, University of York: ämne meddelas senare