Kasper Kristensen: "Spinoza on Cultivation of the Mind and Controlling the Passions"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Sharon Rider eller Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider, Pauliina Remes
  • Seminarium

Gemensamt seminarium för Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi och Högre seminariet i filosofins historia

Kasper Kristensen, Uppsala universitet: "Spinoza on Cultivation of the Mind and Controlling the Passions" (avhandlingsavsnitt)