Dawid Bunikowski: "Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, kontakta Martha Middlemiss Lé Mon för länk
  • Arrangör: Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Juridikum, Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) och Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Juridikum, Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) och Teologiska instituionen

Dawid Bunikowski, University of Applied Sciences in Włocławek, Poland: "Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God"