Uppsala Forum PhD Conference

  • Datum:
  • Plats: Konferensen sker via Zoom, kontakta Mattias Vesterlund för länk
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
  • Kontaktperson: Mattias Vesterlund
  • Konferens

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa