Tommaso Braida: "Arendt’s Theory of the Nature of the Detention of Stateless"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, kontakta Tommaso Braida för länk
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Tommaso Braida, Uppsala universitet: "Arendt’s Theory of the Nature of the Detention of Stateless"