Våldsprevention – dåtid, nutid, framtid

  • Datum: –00.01
  • Plats: Webbsändning och på plats i Göteborg
  • Arrangör: Unizon, MÄN med flera
  • Kontaktperson: Jämställdhetsmyndigheten
  • Konferens

När började det våldsförebyggande arbetet mot mäns och killars våld i Sverige? Hur är nuläget? Vad finns det att göra i framtidens våldsprevention?

Den 27 november går det att ta del av konferensen digitalt och på plats i Göteborg, utifrån de restriktioner som gäller då. Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som inträffar 23–29 november 2020.

Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Jämställhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Mer information på Jämställdhetsmyndighetens webbplats