Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 12:128 (samt zoom https://uu-se.zoom.us/j/61281158927)
  • Föreläsare: Emma Abrahamsson
  • Kontaktperson: Helen Melander Bowden
  • Seminarium

Emma Abrahamsson lägger fram sitt 50%-manus ”Att formulera problem i barnpsykiatriska samtal”.

Diskutand: Clara Iversen, Sociologiska institutionen
Huvudhandledare: Helen Melander Bowden
Biträdande handledare: Ann-Carita Evaldsson

Kontakta Emma Abrahamsson (emma.abrahamsson@edu.uu.se) tidigast två veckor innan seminariet för manus.