Webbsänd konferens om regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld av närstående

  • Datum: –16.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Pantea Tavakoli
  • Konferens

Länsstyrelserna hälsar välkommen till en nationell webbsänd konferens om regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld av närstående.

Årets konferens är en fortsättning på den konferens om resurscentrauppdraget som länsstyrelserna anordnade den 10 september 2019. Syftet med årets konferens är att presentera pilotverksamheternas och den nationella samordningens arbete samt följeforskningens resultat.

Konferensen var planerad att arrangeras den 7 oktober i Stockholm men ställdes in till följd av Covid-19. Nu revideras upplägget för webbsändning.

Målgrupp: chefer/strateger och politiker inom kommun och region, tjänstepersoner inom länsstyrelserna, relevanta nationella och regionala myndigheter, yrkesverksamma och riksorganisationer för idéburen sektor som möter den utsatta målgruppen.

Mer information och länk till anmälan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats