(FRAMFLYTTAT) Karl Ekeman – Licentiatseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk och mer information)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Licentiatseminarium

Högre seminariet i retorik

(OBS! Framflyttat till 19/1 2021)

Mer information meddelas senare