Webbkonferens: Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Konferens

Länsstyrelsen bjuder in till en webbaserad fördjupningskonferens om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning den 14–15 oktober. Under konferensen talar sakkunniga och goda exempel på arbetssätt och metoder delges.

Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld av närstående har länge varit osynliggjorda. Samtidigt vet vi att kvinnor med funktionsnedsättning blir utsatta för våld av närstående i högre utsträckning än andra. Våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men samtidigt ställer frågan andra krav på upptäckande av våld och förebyggande arbete.

Målgrupp är enhetschefer, socialtjänst, chefer, samordnare/strateger och politiker hos kommun eller region i Västra Götaland. Du som inom kommun eller regionen arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor, social hållbarhet eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats