STS-sem: Kristofer Hansson ”Editing future life and biotechnological utopias in the Nordic countries”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Kristofer Hansson, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium