Temadag om prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål

  • Datum: –15.30
  • Plats: Halmstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Temadag

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om ämnet, dels människohandel för sexuella ändamål men även människohandel med arbetskraft.

Temadagen riktar sig till civilsamhället, kommuner, polis, delar av hälso- och sjukvård, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Hallands webbplats